OM OSS / ABOUT US

 KENNEL PROFIL:

- Vårt mål är att få fram rastypiska och exteriört tilltalande Tibetanska Terriers med god mentalitet och bra hälsa -

Innan vi använder våra hundar i avel har vi låtit dem höftleds röntgas där resultatet har visat sig vara HD grad A eller B.
Vi låter även våra hundar ögonlysas vilket måste gå igenom utan anmärkning, och vi har även valt att innan parning låta alla våra avelshundar DNA testas, enligt Tibetanska Terriersällskapets och Svenska Kennelklubbens rekommendationer.

 

•  Vår kennels ambition är att prioritera kvalitet framför kvantitet. Vi har valt att bedriva uppfödning i en liten skala med en familjär anda, där varje parning är välplanerad och väl genomtänkt.
 

•  För oss spelar mentaliteten stor roll , och vi anser att det är viktigt att endast använda mentalt stabila hundar, som har något gott att tillföra rasen. Det är viktigt för oss att de valparna vi föder upp, ska fungera i de hem de kommer till. Därför lägger vi stor prägel på just detta. 
 

•  Det är viktigt för oss att våra valpar ska få en bra tid de första veckorna i deras liv, därför prioriterar vi att föda upp våra hundar i en trygg och harmonisk hemmamiljö, där vi dagligen socialiserar och hanterar våra valpar, vilket är en viktig del av deras utveckling.
 

•  Varje valp är individer precis som oss människor. Att försöka hitta rätt valp till rätt familj är vårt mål, då den nya hunden ska fungerar i valpköparens liv.
 

•  Våra hundar lever med oss som älskade familjemedlemmar därför tycker vi det viktigt att våra valpar kommer till bra hem där hunden får den tid och uppmärksamhet som den både förtjänar och behöver för att må bra. Vi är måna om att få följa våra valpar genom livet, och vill gärna ha kontakt med våra valpköpare för att kunna stötta och ge råd eller bara finnas till hands om så önskas.
 

•  Vi är medlemmar i SKK, Svenska Kennelklubben, samt SVKTR Svensk Specialklubb för tibetanska raser och TTS    (Tibetanska Terriersällskapet) vilket är vår rasklubb.

•  Vi har gått Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning. 

 

 KENNEL PROFIL:

- Our goal is to breed typical and exterior appealing Tibetan Terriers with good temperament and good health -

Health Checks that are made before we are using our dogs for breeding:

• Hip X-rayed, where the result has proved to be HD-A or HD-B.  • The eyes has to be checked with the result : CLEAR
• Our dogs are DNA tested for PLL, NCL, PRA 3 & RCD4 before breeding.
•We follow TTS (Tibetan Terrier Society in Sweden) and the Swedish Kennel Club's recommendations.

• Our ambition is to prioritize quality over quantity. We have a small kennel with just one litter or less ever year.
We prioritize to breed mentality stable, health and exterior appealing tibetan terriers. 

• The mentality of the dog plays a big major role in the our breeding program, and we place great emphasis on using only mentally stable dogs.

• We priority to breed our dogs in a safe and harmonious home environment, where where we puts a lot of work to socialize and manage our puppies.

• Each puppy are individuals, and we find it important to find the right puppy to the right family.

• . We wish to have the ability to follow the puppy through life, and wish to have contact with our buyers to be able to support and give advice or just be available if that are needed.

• We are members of the SKC, (Swedish Kennel Club), and SVKTR (The Swedish special club for Tibetan breeds) and TTS (The Tibetan Terrier Club of Sweden).

HUR DET HELA BÖRJADE:

Vi är en mor (Marie) och dotter (Malin), som under många år har älskat hundar, djur och natur. Vi bor tillsammans med våra tibetanska terriers ute på landsbygden i en liten ort som heter Hällingsjö, som ligger på Sverigs västkust ca 3,5 mil öster om staden Göteborg.

Vi har varit aktiva i rasen sedan 2006, men vår kärlek till tibetanska terriern fick sin början redan under tidiga 2000-talet, då vi hade vårt första möte denna underbara och charmiga lilla hund. Vi är själva mycket aktiva inom utställningsområdet, vilket vi varit enda sedan i början. När vi inte reser landet runt för att tävla om de färgglada rosetterna, så ägnar vi mycket tid och kärlek till vårt hus och det vackra områderna runt omkring där vi bor. Långa promenader i skogen är en del av vår livsstil, och vi detta intresse delar vi med våra hundar, som älskar naturen lika mycket som vi gör.

2006 köpte vi vår första egna TT och namnet på denna underbara hund var "Milton" CH Milington s Shamrock Af Beckis. Milton fick bli vår början på en fantastisk resa, och det är delvis tack vare honom som vårt intresse för rasen växte sig till vad det är idag, och vi kommer alltid att vara tacksam för att han blev en del av våra liv.

Sedan dess har vi sakta utökat vårt TT familj. 2010 klev en ung och vackert goldenfärgad norrlänska in i vårt liv, och vi välkomnade "Tyris" Thokkadis New Endless Sunrise till familjen. Vår tanke med att köpa Tyris var delvis för att vi ville få in nytt och glatt i vår flock, och delvis för att vi ville förvärkliga vår dröm om att bedriva uppfödning.  Och passande nog så är kennel uppkallad, efter just  Tyris. 


 

HOW IT ALL BEGAN:

We are a mother (Marie) and daughter (Malin), who for years has loved dogs and animals. We live on the countryside in a small town called Hällingsjö, 3.5 mile east of the city Gothenburg.
 

We bought our first Tibetan terrier in2006, but our love for the TT's started in the early 2000s when we had our first encounter with this delightful and charming little dog. We are active in the exhibition areas and that is something we have been since the beginning.
We spend much time and love to our house and the beautiful area around where we live. We and the dogs love long  walks in the forest.

2006 we bought our first very own TT in to our lives and the name of this adorable dog was "Milton" CH Milington's Shamrock Af Beckis. Milton was our beginning of an amazing journey, and it is partly thanks to him that our interest grew to what it is today, and we will forever be grateful that he became a part of our lives.

Since then we have slowly expanded our TT family and in 2010 we brought "Tyris" Thokkadis New Endless Sunrise in to our family.

Tyris became the beginning of the Golden Tyries family.

 

Marie Andersson & Malin Berlin
Basåsvägen 19 , 438 96 Hällingsjö, Sweden
Tel:

0 (+46) 735-64 02 80
0 (+46) 700 - 99 57 34
contact@goldentyries.se