PLANERADE KULLAR / PUPPYPLANS

Vi planerar vår nästa kull till våren / sommaren 2020.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
We are planning to take our next litter at 2020.

 

KONTAKT INFO / CONTACT INFO

Malin Berlin & Marie Andersson
+ 46 (0) 735 - 64 02 80
 + 46 (0) 700 99 57 34
eller hem 0 (+46) 301 40644
contact@goldentyries.se
 

För mer information, besök vår kontaktsida / More information can be found at our contact page.